De algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op onderstaande toelichtingen